Celodnevna ulaznica za odrasle   170,00

Ulaznica za odrasle posle 15h            120,00

Ulaznica za decu (do VIII razreda)      120,00
Mesečna ulaznica za odrasle           2.000,00
Mesečna ulaznica za decu (do VIII razreda)  1.300,00
Sezonska ulaznica za odrasle          3.500,00
Sezonska ulaznica za decu               2.200,00